Khiasma icon

მერაბ მურღულია

მერაბ მურღულია

მერაბ მურღულია

სერტიფიცირებული ადვოკატი, 2013 წლიდან.

წარსულში La Conférence მდივანი.

ბიზნესის სამართლის მაგისტრი (ტულუზის უნივერსიტეტი)

საგადასახადო სამართლის მაგისტრი (მონპელიეს უნივერსიტეტი)